Rianne Bakker

Kunstenaar

Als beeldend kunstenaar is Rianne Bakker (1988) actief vanuit haar atelier op Moriaanshoofd.

Haar conceptuele werk is verhalend van aard en is visueel herkenbaar door de verbeelding van haar visie middels de portretten van kinderen. Zij staan in haar werk voor de meer eerlijke verbeelding van emotie en benadering van thematieken. Haar werken zijn bij momenten autobiografisch, maar voelen als een collectieve emotie die de toeschouwer dwingt betekenis te geven aan het beeld. Bakkers werk is kwetsbaar, gelaagd en intrigerend. Het houdt de blik vast, daar het lijkt alsof het werk een vraag stelt. Dat het werk als mult-interpretabel wordt ervaren en kijkers er hun eigen herkenning vinden is voor Bakker meer doel dan verlies. Is het ontwikkelingsproces nog ik-gericht en persoonlijk, het publiekelijk maken van het werk is doel an sich. Het gesprek over onze diepste angsten, kwetsbaarheden en gevoelens gaande houden is een poging tot bijdrage aan ver-eerlijken van de maatscbappij. In Bakkers visie is een naar buiten treden zonder maskerade een gewenste versie tot verbinding en harmonie. Het werk is een plek waar men is in de kern. En dat mag érkent en hérkent worden.

Interesse gewekt?

Neem contact op met LOTI

Loti-Design.nl