Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden van de webshop www.loti-design.com (hierna: LOTI) worden door LOTI beheerd: Provincialeweg 12, 4321 SM, Nederland. Telefonisch zijn wij in veel gevallen bereikbaar van maandag t/m maandag vanaf 10:00 uur tot 20.00 uur. Via het e-mailadres info@loti-design.com kunt u ons bereiken. Ons btw-nummer is NL004769290B30. Door de hele site verwijzen de woorden “wij”, “ons” en “onze” naar LOTI. Alle producten en diensten die aangeboden worden op deze website zijn op voorwaarde van aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst dan kunt u geen gebruik maken van onze website en diensten. Door een bestelling te doen op www.loti-design.com gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. U bent verplicht bestelde producten en diensten af te nemen en te betalen. Alle goederen blijven in eigendom van LOTI tot aan het moment van volledige betaling.  U kunt de algemene voorwaarden op ieder moment raadplegen via de website. Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment de voorwaarden bij te werken.  Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van LOTI.

Artikel 2 – het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Er wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal met een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Desondanks kunnen kleuren iets afwijken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. De consument dient zich bewust te zijn van het feit dat het grootste deel van ons aanbod op ambachtelijke wijze is vervaardigd. Kleine nuances in kleur, materiaal en formaat tussen onderlinge producten zijn daarmee gerechtvaardigd.

Artikel 3 - Het productgebruik

Vanwege de aard van de gebruikte materialen van de collectie van LOTI geldt voor alle producten dat zij met zorg en gepaste voorzichtigheid dienen te worden behandeld. Het is raadzaam de artikelen buiten het bereik van direct zonlicht te houden. LOTI is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

Wij vragen van onze klanten zich bewust te zijn van het feit dat ieder product aangeboden op de website of via andere verkooppunten met de hand worden geproduceerd. Het productieproces verloopt slechts in gedeelte marginaal, maar heeft meer het karakter van een atelier dan een fabriek.

Artikel 4 – De bestelling en betaling

Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst via de website www.loti-design.com of middels het contact-formulier. Uw bestelling bij LOTI kunt u op twee verschillende manieren betalen:

Via ideal

Via overschrijving op bankrekeningnummer NL80 RABO 0343073580 t.n.v. LOTI.  We reserveren de artikelen 5 dagen voor u. Na 3 dagen sturen wij een herinneringsmail. Is er na 2 dagen niet gereageerd, dan wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 5 – verzending en levering

Levering door LOTI wordt verzorgd door PostNL. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gewenste verzendmanier. Wij beogen uw bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. LOTI besteedt de verzendingen uit en is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit en aflever-wijze van de door u bestelde producten. LOTI is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen tijdens de verzending. U ontvangt een email op het moment dat de bestelling wordt verzonden. U kunt uw bestelling eventueel ook op afspraak via info@loti-design.com komen ophalen aan ons adres. De betaling dient dan vooraf per bank of via Ideal te zijn voldaan.

Artikel 6 – Herroepingsrecht, garantie en aansprakelijkheid

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product helaas niet retourneren. Heeft het product een aanwijsbaar gebrek dat veroorzaakt is aan onze kant, dan is dat uiteraard een uitzondering.  Verzend het product retour onder vermelding van het gebrek of reden van retourneren en het ordernummer. Het gebrek moet eerder per email worden vermeld op het e-mailadres info@loti-design.nl. De gebreken zijn alleen geldig als het gaat om elementen die vallen buiten de beschreven productomschrijving op de website en onder het kopje productgebruik.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Voor alle retourzaken geldt dat de aansprakelijkheid van LOTI beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Digitaal ontvangen bestanden vallen buiten het herroepingsrecht.

Speciaal bestelde artikelen (artikelen die zich niet standaard in het assortiment bevinden, maar eenmalig zijn aangeboden of speciaal voor u in opdracht zijn gemaakt) kunnen niet geretourneerd worden.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is LOTI niet aansprakelijk. Tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en of grove schuld of nalatigheid vanuit ons adres.

Artikel 7 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur behoud LOTI zich het recht om prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch zijn ondergeschikt aan de magazijnprijs (als weergegeven op de factuur).

Zodra er een overeenkomst tot stand gekomen is, is de prijs vast.

De in het aanbod van genoemde prijzen van diensten zijn exclusief 21 % btw en verpakkingskosten en exclusief verzendkosten. De in het aanbod van genoemde prijzen van producten zijn exclusief 9% btw en verpakkingskosten en exclusief verzendkosten.

Artikel 8 – recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geld uitsluitend Nederlands recht. Geschillen worden zoveel mogelijk in overleg met u als consument opgelost.

Artikel 9 – privacy

LOTI hecht veel waarde aan de verzorging omtrent uw privacy en de privacy van uw verstrekte gegevens. Wij zullen dan ook deze gegevens nooit doorspelen aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. 

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst

LOTI staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Of het nu gaat om het schilderen van een muurschildering, het ontwerpen of illustreren van merchandise, het maken van kostuums, het ontwerpen en vormgeven van een educatieve methodes of het bedenken van een cultureel project, bij LOTI zetten we ons in om op een unieke en gepassioneerde wijze een passende vertaling van iedere creatieve vraag te kunnen leveren. LOTI heeft ervaring op het gebied van kunsteducatie, museumeducatie, product design, surface design, illustratie, story telling, drama, (school)fotografie en het vervaardigen van autonome kunstwerken.

Onze locatie op Schouwen-Duiveland inspireert ons om ons werk te laten reflecteren op de omringende natuur en de lokale cultuur. Kortom, welke vraag je ook hebt, leg hem eens aan ons voor en we denken graag met mee!